Skifting på strekning med ERTMS

Generelt om skifting på strekning med ERTMS

Det kan skiftes på stasjon og linje ved å kjøre i skiftemodus (SH-modus) innenfor et midlertidig og forhåndsdefinert skifteområde.

Det er forhåndsdefinert midlertidige skifteområder på stasjon mellom utkjørstoppskiltene, og på linjen mellom stasjonsgrensene.

På stasjon på strekning med ERTMS kan skifting om mulig foregå i henhold til bestemmelsene om kjøring av tog i stedet for etter bestemmelsene for kjøring av skift. Slik kjøring kan kunngjøres i ruten eller avklares muntlig med toglederen. For igjensetting og hensetting av kjøretøy gjelder bestemmelsene om igjensetting og hensetting av skift.

(TJN 3.28 Generelt om skifting på strekning med ERTMS)

Kommentarer:

Tillatelse til skifting

Tillatelse til skifting på et midlertidig skifteområde

Føreren skal stoppe toget innenfor det området der skiftingen skal foregå, ringe toglederen, oppgi tognummer og posisjon, og anmode om skiftemodus (SH-modus).

Toglederen kan gi føreren tillatelse til skiftemodus (SH-modus) ved å opprette midlertidig skifteområde på stedet, og underrette føreren.

Føreren skal velge «Skifting» på førerpanelet. (TSI-OPE A 6.3.1)

Når signal E20 «Varsel om skiftemodus» vises, skal føreren forsikre seg om at informasjonen om skiftingen som skal utføres er korrekt, og bekrefte skiftemodus (SH-modus) på førerpanelet. (TSI-OPE A 6.3.2)

Når signal E21 «Skiftemodus» vises, kan føreren begynne skiftingen. Bestemmelsene for skifting gjelder. (TSI-OPE A 6.3.3)

Dersom førerpanelet viser «Skifting (SH) avslått» («SH refused»/«SH request failed»), skal føreren informere toglederen om situasjonen.

(TJN 3.29 Tillatelse til skifting på midlertidig skifteområde)

Tillatelse til skifting på flere skifteområder inntil hverandre

Ved behov for skifting på flere skifteområder inntil hverandre på strekning med ERTMS, skal skifting avsluttes i det første skifteområdet før kjøretøyet kjører inn i det neste skifteområdet som tog, der nytt midlertidig skifteområde opprettes.

(TJN 3.30 Tillatelse til skifting på flere skifteområder inntil hverandre)

Systemfeil

Systemfeil og oppstart med ukjent posisjon

Følgende gjelder ved oppstart av skifting med ukjent posisjon (for eksempel etter omstart av ombordutrustningen etter systemfeil):

For å kunne få skiftemodus (SH-modus), må føreren få tillatelse ved formular 07 til å passere en balisegruppe innenfor det midlertidige skifteområdet i kjøring med særlig ansvar (SR-modus) for å få kjent posisjon. Dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig å passere et stoppskilt med tilhørende balisegruppe må føreren ved formular 07 også få tillatelse til dette. Deretter kan trekkraftkjøretøyet gå over i skiftemodus (SH-modus) igjen.

(TJN 3.32 Systemfeil og oppstart fra ukjent posisjon)

Systemnødbrems

Dersom skiftet blir systemnødbremset skal fører kontakte toglederen. Når toglederen gir tillatelse til å kjøre videre etter at skiftet har blitt systemnødbremset, skal togleder bruke formular 02. Fører skal oppgi skiftets posisjon. (TSI-OPE A 6.41)

Dersom et skift har blitt systemnødbremset ved passering av grensen for skifteområdet, skal føreren etter avklaring med toglederen velge kjøring med særlig ansvar (SR-modus), og få toglederens tillatelse ved formular 02 til å kjøre tilbake i skifteområdet. Føreren må bruke stoppasserings-funksjonen. Deretter kan føreren igjen velge skiftemodus (SH-modus).

(TJN 3.33 Systemnødbrems)

Systemfeil og oppstart med ukjent posisjon

Følgende gjelder ved oppstart av skifting med ukjent posisjon (for eksempel etter omstart av ombordutrustningen etter systemfeil):

For å kunne få skiftemodus (SH-modus), må føreren få tillatelse ved formular 07 til å passere en balisegruppe innenfor det midlertidige skifteområdet i kjøring med særlig ansvar (SR-modus) for å få kjent posisjon. Dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig å passere et stoppskilt med tilhørende balisegruppe må føreren ved formular 07 også få tillatelse til dette. Deretter kan trekkraftkjøretøyet gå over i skiftemodus (SH-modus) igjen.

Interne bestemmeleser

Toglederen skal gi tillatelse ved bruk av formular 07 punkt 1 og ved behov gi føreren ytterligere instruksjoner om hvilket stoppskilt som eventuelt skal passeres ved bruk av formular 07 punkt 7.

Avslutning av skifting på midlertidig skifteområde

Når skiftingen på et midlertidig skifteområde skal avsluttes, skal føreren stoppe skiftet, velge «Skifting avsluttes», bekrefte fører-ID på førerpanelet og observere symbol for etablert radiokontakt, eller deaktivere førerbordet, ringe toglederen, oppgi skiftets nummer og be om at skifteområdet oppheves. Føreren skal forsikre seg om at ingen kjøretøy gjenstår i skiftemodus (SH-modus). (TSI-OPE A 6.3.5)

Toglederen kan oppheve skifteområdet.

Hvis skiftet eller trekkraftkjøretøyet skal hensettes, skal ombordutrustningen være i hvilemodus (SB-modus).

(3.34 Avslutning av skifting på midlertidig skifteområde)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.