Avslutning av skifting

Strekning med fjernstyring

Avslutning av skifting i togspor på stasjon

Etter at skiftingen er avsluttet i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring, skal skiftelederen underrette toglederen om at skiftingen er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke der det er bestemt at muntlig tillatelse ikke skal innhentes eller at kjøring på skiftevei på dvergsignaler er avsluttet

Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets eller skiftets nummer og hvor det er skiftet.

Toglederen skal informere skiftelederen når det er kontroll på stasjonen.

(TJN 3.24 Avslutning av skifting i togspor på stasjn med fjernstyring og strekning med togmelding)

Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor

Etter at skifting er avsluttet inn på og/eller ut fra et sidespor på strekning med fjernstyring, skal skiftelederen underrette toglederen om at skiftingen er avsluttet.

Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvor det er skiftet.

Toglederen skal informere skiftelederen når det er kontroll på sidesporet.

(TJN 3.25 Avslutning av skifting inn og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring)

Avslutning av skifting på strekning med togmelding og på grensestasjon

Avslutning av skifting i togspor

Etter at skiftingen er avsluttet i togspor på stasjon på strekning med togmelding eller på grensestasjon skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke der det er bestemt at muntlig tillatelse ikke skal innhentes eller at kjøring på skiftevei på dvergsignaler er avsluttet

Skiftelederen skal oppgi funksjon og togets eller skiftets nummer.

Togekspeditøren skal informere skiftelederen når det er kontroll på stasjonen.

(TJN 3.26 Avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning med togmelding og på grensestasjon)

Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding

Etter at skiftingen er avsluttet inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding og nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen oppbevares ved sidesporet, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet.

Skiftelederen skal oppgi funksjon, togets nummer og hvor det er skiftet.

Togekspeditøren skal informere skiftelederen når det er kontroll på sidesporet.

Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen for sidespor på strekning med togmelding oppbevares på stasjonen, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet og levere nøkkelen til togekspeditøren når toget er kommet tilbake til stasjonen, eller er kommet fram til nabostasjonen.

(TJN 3.27 Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med togmelding)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.