Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
skifting [2020/02/18 09:20]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
skifting [2020/07/27 11:39] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 19: Linje 19:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Tillatelse'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Tillatelse'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Tillatelse</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Tillatelse</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 25: Linje 25:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Utførelse'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Utførelse'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Utførelse</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Utførelse</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 31: Linje 31:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Avslutning'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Avslutning'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Avslutning</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Avslutning</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 37: Linje 37:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Ordlyder'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Ordlyder'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Ordlyder</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Ordlyder</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 43: Linje 43:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:ERTMS'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:ERTMS'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">ERTMS</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">ERTMS</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 49: Linje 49:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Signaler ved skifting'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Skifting:Signaler ved skifting'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Signaler ved skifting</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Signaler ved skifting</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>