Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
skifting [2019/06/06 07:42]
oyvind_bottilsrud
skifting [2020/02/18 09:20] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 19: Linje 19:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Tillatelse'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Tillatelse'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Tillatelse</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Tillatelse</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 25: Linje 25:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Utførelse'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Utførelse'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Utførelse</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Utførelse</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 31: Linje 31:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Avslutning'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Avslutning'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Avslutning</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Avslutning</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 37: Linje 37:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Ordlyder'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Ordlyder'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Ordlyder</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 43: Linje 43:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​ERTMS'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​ERTMS'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​ERTMS</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​ERTMS</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 49: Linje 49:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Signaler ved skifting'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Skifting:​Signaler ved skifting'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Signaler ved skifting</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Signaler ved skifting</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​