Skifting

Skifting utføres for å sette sammen kjøretøy, for å flytte kjøretøy inne på et sport, for å flytte kjøretøy fra et spor til et annet spor, eller for å sette fra seg kjøretøy.

Skifting kan utføres på stasjoner, på sidespor og på deler av hovedsporet som det nødvendig å benytte for å utføres skifting på sidespor. Dersom det i forbindelse med skifting er nødvendig å kjøre skiftet utenfor stasjonsgrensen, skal dette kjøres som tog.

(TJN 3.1. Skifting)

Kommentarer:

Foto: Einar Aslaksen

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.