Sjekklister for togekspeditør

Sjekklistene skal fungere som en huskeliste for å sikre at alle aksjoner blir utført, i sikkerhetskritiske situasjoner.

Sjekkliste for «tillatelse til å passere signal som ikke kan vise kjørsignal» er obligatorisk.
De andre sjekklistene er støtteverktøy

Utskriftversjon av Sjekklister for togekspeditør

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.