Sjekklister for strekning med ERTMS

Sjekkliste er en veiledning som skal sikre at alle aksjoner blir utført i sikkerhetskritiske situasjoner.

Sjekkliste «Tillatelse til å kjøre forbi sluttpunkt for kjøretillatelse» er obligatorisk

De andre sjekklistene er støtteverktøy

ERTMS - Felles sjekklister for togleder og fører

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.