Sjekklister Togekspeditør - 3.3 Av og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor

Tillatelse

Aktivitet Status
1 Sperre:
- Alle parallelle spor i tilknytning til toget
- Hele strekningen fra toget til samlingsplassen

Sperret
Sperret
2 Bekrefte sperret spor til fører Bekreftet
3 Fylle ut formular 3B, sikring av nabospor Utført

Avslutning

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.