Sjekklister Togekspeditør - 2.3 Disponering for arbeid og anleggsområde–jernbane hvis sikring ikke kan bekreftes

(Med eventuell frakobling av kontaktledningsanlegget)

Sperring av stasjon/spor/strekning

Aktivitet Status
1 Kunngjøringens innhold Sjekket
2 Stasjon/spor/strekning Sperret
3 Kontrollmiddel på signalstiller eller sperre i skjermbasert stillerapparat evt. signaltelegraf Påsatt
4 Bekreftet sperring til hovedsikkerhetsvakt Utført
5 Bekreft til leder for kobling at området som skal frakobles i henhold til elsikkerhetsplan er sperret Utført
6 Togmeldingsbok Ført

Opphevelse av sperring

Aktivitet Status
1 Melding om at arbeid i spor er avsluttet Mottatt
2 Melding om at kontaktledningsanlegget er spenningssatt Mottatt
3 Sperring av stasjon/spor/strekning opphevet Bekreftet
4 Kontrollmiddel og sperring i skjermbasert stillerapparat Fjernet
5 Togmeldingsbok Ført

Ordlyder

Ordlyder for sperring der sikring ikke kan bekreftes
Togekspeditør «… er sperret, sikring kan iverksettes»
Hovedsikkerhetsvakt «Sikring iverksatt»
Togekspeditør «… er sperret til kl. xx:xx»
Hovedsikkerhetsvakt «… er sperret til kl. xx:xx»
Ordlyder for oppheving av sperring der sikring ikke kan bekreftes
Hovedsikkerhetsvakt «Sikring er fjernet og … er klar for tog»
Togekspeditør «Sperringen er opphevet. … er klar for tog»
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.