Sjekklister Togekspeditør - 1.3 Stasjon gjøres ubetjent

Aktivitet Status
1 Stasjon med sikringsanlegg:
- sikret sporveksler for kjøring i hovedtogspor
Stasjon med enkelt innkjørsignal:
- sikret sporvekslene i hovedtogspor som bestemt
- lyssignalene skal være slukket

Sikret

Sikret
Sjekket
2 Kontaktet nabostasjon/togleder ved bruk av togradio med innkoblet funksjonelt nummer Utført
3 Utvekslet ordlyd om at stasjonen er gjort ubetjent Utført
4 Stasjonens funksjonelle nummer på togradio meldt ut Utført
5 Føre togmeldingsbok:
- Ordlyd
- Signatur
- Klokkeslett
Utført

Ordlyder

Sender«………. stasjon (med underlagte sidespor…) er gjort ubetjent. Signatur»
Mottaker«Mottatt. Signatur»
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.