Endringsoversikt

Sjekklister Togleder - 3.3 Evakuering av trafikkstyringssentral

Behov for umiddelbar evakuering

AktivitetStatus
1Ta med:
- Håndholdt GSM-R
- Grafisk rute
Utført
2Forlat sentralen snarest, og møt opp på forhåndsbestemt samlingssted Utført
3Foreta kringkastingsanrop (GSM-R) - varsle alle tog om situasjonen
- Alle tog med signal skal stanse på første stasjon
- Alle tog i tunnel skal ut av tunnel, deretter stanse på første stasjon
Utført
4Informasjon til berørte parterUtført

Behov for evakuering, men ikke umiddelbart

Aktivitet Status
1 Foreta kringkastingsanrop (GSM-R), varsle alle tog om situasjonen
- Alle tog med signal skal stanse på første stasjon
- Alle tog i tunnel skal ut av tunnel, deretter stanse på første stasjon
Utført
2 Viderekoble GSM-R til håndholdt Utført
3 Ta med:
- Håndholdt GSM-R
- Grafisk rute
- Toglederjournal
Utført
4 Forlate sentralen snarest, og møte opp på forhåndsbestemt samlingssted Utført
5 Informasjon til berørte parter Utført
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.