Endringsoversikt

Sjekklister togleder - 2.4 Disponering for arbeidstog

(Med eventuell frakobling av kontaktledningsanlegget)

Disponering

Aktivitet Status
1 Kunngjøringens innhold Sjekket
2 Tillatelse til frakopling av KL- anlegget etter anmodning fra leder fra el-sikkerhet og i henhold til el-sikkerhetsplan, avklare tidsramme Utført
3 Sperre strekningen som skal disponeres, etter at toget har kommet ut på den aktuelle strekningen Utført
4 Bekreft til leder for kobling at området som skal frakobles i henhold til elsikkerhetsplan er sperret Utført

Avslutning av disponering

AktivitetStatus
1 Melding om at kjøringen er avsluttet Mottatt
2 Melding om at kontaktledningsanlegget er spenningssatt Mottatt
3 Sperring av stasjon/spor/strekningOpphevet
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.