Endringsoversikt

Sjekklister Togleder - 2.2 Disponering for arbeid og anleggsområde-jernbane

(med eventuell frakobling av kontaktledningsanlegget)

Oppstart av arbeid på stasjon/spor/strekning

Aktivitet Status
1 Kunngjøringens innhold Kontrollert
2 Automatikk Fjernet
3 Stasjon/spor/strekning Sperret
4 Bekreftet sperring til hovedsikkerhetsvakt Utført
5 Be om iverksettelse av sikring Utført
6 Når sikring er iverksatt:
- bekreft sikring av stasjon/spor/strekning og tidsrammen for sperringen til hovedsikkerhetsvakt
Bekreftet
7 Gi tillatelse til frakopling av KL etter anmodning fra leder for el sikkerhet og i henhold til el-sikkerhetsplan avklare tidsrammen. Utført
8 Bekreft til leder for kobling at området som skal frakobles i henhold til elsikkerhetsplan er sperret Utført

Ordlyder

Der sikring kan bekreftes:

Ordlyder for oppstart av arbeid
Togleder «… er sperret, sikring kan iverksettes»
HSV «Sikring iverksatt»
Togleder «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»
HSV «Sikring i orden, … er sperret til kl. xx:xx»

Der sikring ikke kan bekreftes (uten isolert sporavsnitt):

Ordlyder for oppstart av arbeid
Togleder «… er sperret, sikring kan iverksettes»
HSV «Sikring iverksettes»
Togleder «… er sperret til kl. xx:xx»
HSV «… er sperret til kl. xx:xx»

Avslutning av arbeid

Aktivitet Status
1 Melding om at arbeid i spor er avsluttet Mottatt
2 Melding om at kontaktledningsanlegget er spenningssatt Mottatt
3 Sperring av stasjon/spor/strekning opphevet Bekreftet

Ordlyder

Ordlyd for avslutning av arbeid
HSV «Sikring er fjernet, … er klar for tog»
Togleder «Sperringen opphevet. … er klar for tog»
Ordlyd for avslutning av arbeid etter at fysiske barrierer for avstengt område er etablert
HSV «… er avstengt»
Togleder «… er avstengt»
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.