Sjekklister Togleder - 2.5 Beredskap: Gul, oransje og rød

Værvakten informerer togleder om beredskapsnivå

Aktivitet Status
1 Kontakte fører eller hovedsikkerhetsvakt
- Tilstand på spor/strekning
Utført
2 Kontakte nabotogleder/togekspeditør
- Tilstand spor/strekning
Utført
3 Formidle beredskapsnivå til jernbaneforetakene Utført
4 Registrere i Hendelseslogg Utført
5 Ved oransje og rød beredskap
- Fordeling av eventuell saktekjøring og/eller innstilling av tog
Utført

Hvit beredskap - normal drift

Gul beredskap - ved gul beredskap er driftssituasjonen på banestrekning lik normal drift. Værvakt har mulighet til å innføre gul beredskap ved behov.

Oransje beredskap - værvakt skal i samråd med relevant personell på banestrekning beslutte innføring av oransje beredskap og innføring av halv sikthastighet på spesifisert banestrekning. Behov for ekstra visitasjon med arbeidstog kan føre til at enkelte tog må innstilles.

Rød beredskap - værvakt skal i samråd med relevant personell på banestrekning beslutte innføring av rød beredskap, og stenge banen eller innføre halv sikthastighet på spesifisert banestrekning.

Instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner pr 01.02.2019

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.