Sjekklister Togleder - 3.2 Av- og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor (planlagt evakuering)

Tillatelse

Aktivitet Status
1 Sperre spor som skal krysses Utført
2 Tillatelse til avstigning:
- Fylle ut formular 3 B, sikring av nabospor
Utført

Avslutning

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.