TSR – Beskrivelse av trinn i prosess for deaktivering av TSR (1)

TSR - Prosess for deaktivering (2)

TSR – Beskrivelse av trinn i prosess for deaktivering av TSR (2)

  1. (14-01) Signalmontør mottar melding om eller initierer selv dialog og kontroll for å deaktivere TSR. Kontakt med f.eks.
  2. HSV, fagleder etc.
  3. (14-02) Skjema 2 som viser RBC-ID og FIDO-ID sendes togleder med melding om at TSR skal deaktiveres.
  4. (14-03) Togleder og ruteplanlegger planlegger deaktivering
  5. (14-04) Fjerning av kunngjøring i FIDO og deaktivering utføres samtidig
  6. (14-05) Signalmontør kontrollerer at korrekt TSR er deaktivert
  7. (14-05) Signalmontør gir beskjed om at korrekt TSR er deaktivert
  8. (14-06) Togleder tillater første tog etter deaktivering å kjøre ut på strekningen
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.