Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:utkjorhovedsignal [2018/12/11 12:29]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:utkjorhovedsignal [2018/12/13 13:43] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 16: Linje 16:
 | To grønne faste lys \\ på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_4.jpeg}} ​ | \\ Signal 22 \\ «Kjør» ​                        | \\ Toget kan kjøre ut fra eller passere stasjonen\\ med største tillatte hastighet. ​                                  | | To grønne faste lys \\ på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_4.jpeg}} ​ | \\ Signal 22 \\ «Kjør» ​                        | \\ Toget kan kjøre ut fra eller passere stasjonen\\ med største tillatte hastighet. ​                                  |
  
-[[tjn:Kapittel%208#​utkjorhovedsignal|(TJN 8.11 Utkjørhovedsignal)]]+[[tjn:Kapittel_8#​utkjorhovedsignal|(TJN 8.11 Utkjørhovedsignal)]]
  
 ++++ ++++