Sporvekselsignal for enkel sporveksel

Sporvekselsignal for enkel sporveksel kan plasseres ved enkel sporveksel for å angi sporvekselens stilling.

Sporvekselsignalet har enten lys eller reflekterende hvite felter.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Hvit rektangulær firkant med den lengste siden loddrett. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_36.jpeg

Signal 51A 
«Rett fram»

Sporvekselen ligger for kjøring rett fram.
Hvit sirkelflate. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_37.jpeg

Signal 51B 
«Fra avvikespor»

Sporvekselen ligger for kjøring fra avvikespor.
Hvit pil som peker opp til venstre. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_38.jpeg

Signal 51C 
«Til venstre»

Sporvekselen ligger for kjøring til venstre.
Hvit pil som peker opp til høyre. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_39.jpeg

Signal 51D 
«Til høyre»

Sporvekselen ligger for kjøring til høyre.


Sporvekselsignal for kryssporveksel

Sporvekselsignal for kryssporveksel kan plasseres ved kryssporveksel for å angi sporvekslenes stilling.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Hvite faste lys på skrå opp til høyre. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_40.jpeg

Signal 52A 
«Fra venstre til høyre»

Sporvekselen ligger for kjøring fra venstre til høyre.
Hvite faste lys på skrå opp til venstre. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_41.jpeg

Signal 52B 
«Fra høyre til venstre»

Sporvekselen ligger for kjøring fra høyre til venstre.
Hvite faste lys i vinkel med vinkelåpningen til venstre. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_42.jpeg

Signal 52C 
«Fra venstre til venstre»

Sporvekselen ligger for kjøring fra venstre til venstre.
Hvite faste lys i vinkel med vinkelåpningen til høyre. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_43.jpeg

Signal 52D 
«Fra høyre til høyre»

Sporvekselen ligger for kjøring fra høyre til høyre.

(TJN 8.25 og 8.26 sporvekselsignal)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.