Sporsperresignal

Sporsperresignal er plassert ved sporsperren. Sporsperresignalet kan i tillegg være plassert andre steder dersom det er nødvendig å vise om sporet er sperret eller fritt. Der det er satt opp dvergsignal for vedkommende sporsperre, kan sporsperresignalet unnlates.

Sporsperresignalet har enten lys eller reflekterende hvite felter.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
To hvite sirkelsegmenter atskilt ved en sort sperrebom. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_44.jpeg

Signal 53 
«Sporet sperret»

Sporet er sperret for kjøretøy.
Hvit rektangulær firkant med den lengste siden loddrett. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_36.jpeg

Signal 54 
«Sporet fritt»

Sporet er ikke sperret for kjøretøy.

(TJN 8.27 Sporsperresignal)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.