Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:repetersignal [2018/12/11 11:49]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:repetersignal [2018/12/13 13:39] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 1: Linje 1:
 ==== Repetérsignal ===== ==== Repetérsignal =====
  
-1. Repetérsignal kan være plassert foran indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal når hovedsignalet ikke kan ses fra tog som har stoppet ved plattform, eller det kan være tvil om hvilket spor hovedsignalet gjelder for. Dette gjelder likevel ikke når det er satt opp togsporsignaler.+Repetérsignal kan være plassert foran indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal når hovedsignalet ikke kan ses fra tog som har stoppet ved plattform, eller det kan være tvil om hvilket spor hovedsignalet gjelder for. Dette gjelder likevel ikke når det er satt opp togsporsignaler.
  
-2. Repetérsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».+Repetérsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt»
 + 
 +Repetérsignal viser samme signal som hovedsignalet,​ signal 21 «Kjør med redusert hastighet» eller signal 22 «Kjør». Dette gjelder likevel ikke dersom hovedsignalet viser signal 22 «Kjør» og det i togveien mellom repetérsignalet og hovedsignalet ikke kan kjøres med største tillatte hastighet. I dette tilfellet viser repetérsignalet signal 21 «Kjør med redusert hastighet». Viser hovedsignalet signal 20B «Stopp», er repetérsignalet slukket.
  
-3. Repetérsignal viser samme signal som hovedsignalet,​ signal 21 «Kjør med redusert hastighet» eller signal 22 «Kjør». Dette gjelder likevel ikke dersom hovedsignalet viser signal 22 «Kjør» og det i togveien mellom repetérsignalet og hovedsignalet ikke kan kjøres med største tillatte hastighet. I dette tilfellet viser repetérsignalet signal 21 «Kjør med redusert hastighet». Viser hovedsignalet signal 20B «Stopp», er repetérsignalet slukket. 
  
-4. 
 ^ Signal ​                                                                                         ^ Signalnummer og signalnavn ​                    ^ Signalbetydning ​                                                                                                                                                                                                                   ^ ^ Signal ​                                                                                         ^ Signalnummer og signalnavn ​                    ^ Signalbetydning ​                                                                                                                                                                                                                   ^
 | Et grønt fast lys \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_16.jpeg}} ​                         | \\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet» ​ | Toget kan kjøre videre,​\\ ​ ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6. \\ \\ Tilhørende hovedsignal viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet»\\ eller signal 22 «Kjør». ​ | | Et grønt fast lys \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_16.jpeg}} ​                         | \\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet» ​ | Toget kan kjøre videre,​\\ ​ ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6. \\ \\ Tilhørende hovedsignal viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet»\\ eller signal 22 «Kjør». ​ |