Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:rasvarslingssignal [2018/12/13 13:38]
oyvind_bottilsrud
signaler:lyssignaler:rasvarslingssignal [2018/12/13 13:38] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 8: Linje 8:
 | Et hvitt blinkende lys. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_51.jpeg}}|Signal 56C \\ «Tog kan passere rasfarestrekningen»|\\ Tog kan passere rasfarestrekningen.| | Et hvitt blinkende lys. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_51.jpeg}}|Signal 56C \\ «Tog kan passere rasfarestrekningen»|\\ Tog kan passere rasfarestrekningen.|
  
-[[tjn:Kapittel%208#​rasvarslingssignal|(TJN 8.30 Rasvarslingssignal)]]+[[tjn:Kapittel_8#​rasvarslingssignal|(TJN 8.30 Rasvarslingssignal)]]
  
 ++++ ++++