Rasvarslingssignal

Der rasvarslingssignal er satt opp, er det plassert i tilstrekkelig bremseavstand foran signal 64C «Rasvarslingsstolpe». Dette gjelder likevel ikke dersom et hovedsignal er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegget.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
To gule blinkende lys på loddrett linje. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_50.jpeg

Signal 59 
«Rasfare»

Tog skal stoppe ved signal 64C «Rasvarslingsstolpe».
Et hvitt blinkende lys. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_51.jpeg
Signal 56C 
«Tog kan passere rasfarestrekningen»

Tog kan passere rasfarestrekningen.

(TJN 8.30 Rasvarslingssignal)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.