Planovergangssignal

For veisikringsanlegg som har planovergangssignal, er signalet plassert rett foran planovergangen.

Planovergangssignalet er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Rødt blinkende lys. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_46.jpeg

Signal 55 
«Stopp foran planovergangen»

Tog og skift skal stoppe foran planovergangen.         
Hvitt blinkende lys.
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_47.jpeg
Signal 56A 
«Planovergangen kan passeres»

Tog og skift kan passere planovergangen.


Forsignal for planovergangssignal

Forsignal skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran planovergangssignalet det tilhører. Eldre vegsikringsanlegg og vegsikringsanlegg på stasjoner i avhengighet til hovedsignal er ikke utstyrt med forsignal.

Forsignal for planovergangssignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Fiolett blinkende lys. 
Eksempel:
kapittel8_signaler_image_48.jpeg

Signal 57 
«Planovergangssignalet viser stopp foran planovergangen»

Toget skal redusere hastigheten slik at toget kan stoppe foran planovergangssignalet. Tilhørende planovergangssignal viser signal 55 «Stopp foran planovergangen».
Hvitt blinkende lys. 
Eksempel:
kapittel8_signaler_image_47.jpeg
Signal 56B
«Planovergangssignalet viser at planovergangen kan passeres»

Toget kan fortsette med største tillatte hastighet. Tilhørende planovergangssignal viser signal 56 «Planovergangen kan passeres».

(TJN 8.28 Planovergangssignal og TJN 8.29 Forsignal for planovergangssignal)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.