Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Midlertidig innkjørsignal

1. Midlertidig innkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.

2. Midlertidig innkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.

3. Midlertidig innkjørsignal er slukket på ubetjent stasjon.

4. Midlertidig innkjørsignal er plassert ved stasjonsgrensen, minst 200 m foran innkjørtogveiens første motliggende sporveksel som deler mellom togspor.

5. På stasjon med midlertidig innkjørsignal er hastigheten maksimalt 40 km/t.

6.

Signal                          Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_18.jpeg

Signal 20B 
«Stopp»

Stopp minst 20 meter foran signalet, eventuelt foran orienteringsstolpen.
Et grønt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_19.jpeg

Signal 21 
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet
i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.

Midlertidig utkjørsignal

1. Midlertidig utkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.

2. Midlertidig utkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».

3. Midlertidig utkjørsignal er være slukket på ubetjent stasjon.

4. Midlertidig utkjørsignal kan koples i avhengighet til linjeblokksystemet.

5. På stasjon med midlertidig utkjørsignal er maksimalt tillatt hastighet 40 km/t.

6.

Signal                         Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_18.jpeg

Signal 20B 
«Stopp»
Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.
Et grønt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_19.jpeg

Signal 21 
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.

(TJN 8.17 og 8.18 Midlertidige signaler)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.