Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:midlertidig_innkjorsignal [2018/12/11 11:44]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:midlertidig_innkjorsignal [2019/01/02 10:59]
oyvind_bottilsrud
Linje 1: Linje 1:
 ==== Midlertidig innkjørsignal ==== ==== Midlertidig innkjørsignal ====
  
-1. Midlertidig innkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.+Midlertidig innkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.
  
-2. Midlertidig innkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.+Midlertidig innkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.
  
-3. Midlertidig innkjørsignal er slukket på ubetjent stasjon.+Midlertidig innkjørsignal er slukket på ubetjent stasjon.
  
-4.  Midlertidig innkjørsignal er plassert ved stasjonsgrensen, minst 200 m foran innkjørtogveiens første motliggende sporveksel som deler mellom togspor.+Midlertidig innkjørsignal er plassert ved stasjonsgrensen, minst 200 m foran innkjørtogveiens første motliggende sporveksel som deler mellom togspor
 + 
 +På stasjon med midlertidig innkjørsignal er hastigheten maksimalt 40 km/t.
  
-5.  På stasjon med midlertidig innkjørsignal er hastigheten maksimalt 40 km/t. 
  
-6. 
 ^ Signal                                                                  ^ Signalnummer og signalnavn                     ^ Signalbetydning                                                                                    ^ ^ Signal                                                                  ^ Signalnummer og signalnavn                     ^ Signalbetydning                                                                                    ^
 | Et rødt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_18.jpeg}}   | \\ Signal 20B \\ «Stopp»                       | \\ Stopp minst 20 meter foran signalet, eventuelt foran orienteringsstolpen.                       | | Et rødt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_18.jpeg}}   | \\ Signal 20B \\ «Stopp»                       | \\ Stopp minst 20 meter foran signalet, eventuelt foran orienteringsstolpen.                       |
 | Et grønt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_19.jpeg}}  | \\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet»  | Tog kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.  | | Et grønt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_19.jpeg}}  | \\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet»  | Tog kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.  |
 +
 +\\
  
 ==== Midlertidig utkjørsignal ==== ==== Midlertidig utkjørsignal ====
  
-1. Midlertidig utkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.+Midlertidig utkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m
 + 
 +Midlertidig utkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
  
-2. Midlertidig utkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».+Midlertidig utkjørsignal er være slukket på ubetjent stasjon.
  
-3. Midlertidig utkjørsignal er være slukket på ubetjent stasjon.+Midlertidig utkjørsignal kan koples i avhengighet til linjeblokksystemet.
  
-4. Midlertidig utkjørsignal kan koples i avhengighet til linjeblokksystemet.+På stasjon med midlertidig utkjørsignal er maksimalt tillatt hastighet 40 km/t.
  
-5. På stasjon med midlertidig utkjørsignal er maksimalt tillatt hastighet 40 km/t. 
  
-6. 
 ^Signal                         ^Signalnummer og signalnavn  ^Signalbetydning| ^Signal                         ^Signalnummer og signalnavn  ^Signalbetydning|
 | Et rødt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_18.jpeg}}|\\ Signal 20B \\ «Stopp»|Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.| | Et rødt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_18.jpeg}}|\\ Signal 20B \\ «Stopp»|Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.|