Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
signaler:lyssignaler:midlertidig_innkjorsignal [2018/12/11 09:04]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:midlertidig_innkjorsignal [2018/12/11 11:44]
mette_ryghseter
Linje 32: Linje 32:
 | Et rødt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_18.jpeg}}|\\ Signal 20B \\ «Stopp»|Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.| | Et rødt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_18.jpeg}}|\\ Signal 20B \\ «Stopp»|Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.|
 | Et grønt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_19.jpeg}}|\\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet»|Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.| | Et grønt fast lys \\ Eksempel: \\ {{kapittel_8:kapittel8_signaler_image_19.jpeg}}|\\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet»|Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.|
 +
 +[[tjn:Kapittel_8#midlertidig_innkjorsignal|(TJN 8.17 og 8.18 Midlertidige signaler)]]