Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:middelkontrollampe [2018/12/11 11:41]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:middelkontrollampe [2018/12/13 13:36] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 1: Linje 1:
 ==== Middelkontrollampe ==== ==== Middelkontrollampe ====
    
-1. Middelkontrollampe er plassert ved utkjørhovedsignal eller ved indre hovedsignal på stasjoner der det er nødvendig å angi at toget er kommet innenfor middel.+Middelkontrollampe er plassert ved utkjørhovedsignal eller ved indre hovedsignal på stasjoner der det er nødvendig å angi at toget er kommet innenfor middel.
  
-2. Signalet vises kun når toget kjører inn i togsporet og togveien er sikret.+Signalet vises kun når toget kjører inn i togsporet og togveien er sikret.
  
-3. + 
 ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning| ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning|
 | Hvitt blinkende lys. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_54.jpeg}}|\\ Signal 4C \\ «Middelkontrollampe»|\\ Siste vogn i toget er ikke kommet innenfor middel i togsporet.| | Hvitt blinkende lys. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_54.jpeg}}|\\ Signal 4C \\ «Middelkontrollampe»|\\ Siste vogn i toget er ikke kommet innenfor middel i togsporet.|