Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:innkjorhovedsignal [2018/12/11 11:33]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:innkjorhovedsignal [2018/12/11 11:36] (nåværende versjon)
mette_ryghseter
Linje 9: Linje 9:
 | Et grønt fast lys \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_3.jpeg}}|\\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet»|\\ Toget kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.| | Et grønt fast lys \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_3.jpeg}}|\\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet»|\\ Toget kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.|
 | To grønne faste lys \\ på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_4.jpeg}}|\\ Signal 22 \\ «Kjør»|\\ Toget kan kjøre inn på stasjonen med \\ største tillatte hastighet.| | To grønne faste lys \\ på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_4.jpeg}}|\\ Signal 22 \\ «Kjør»|\\ Toget kan kjøre inn på stasjonen med \\ største tillatte hastighet.|
 +
 +[[tjn:​kapittel_8#​innkjorhovedsignal| (TJN 8.10 , Innkjørhovedsignal)]]
  
 ++++ ++++
 Kommentarer:​| Kommentarer:​|
-// På en stasjon med fullstendig sikringsanlegg og togdeteksjon i alle togspor sikres innkjørtogveien automatisk i anlegge ​før det kan vises kjørsignal. ​ Det er også stasjoner med sikringsanlegg der det ikke er togdeteksjon i alle togspor og håndstilte sporveksler der innkjørtogveien helt eller delvis sikres manuelt av sporskifter/​togekspeditør.//​+ 
 +//At innkjørhovedsignal er plassert minst 200 meter utenfor ytterste sentralstilte motliggende sporveksel, er opprinnelig satt for å tilrettelegge for skifting, men ivaretar også krav til sikkerhetssoner ved for eksempel kryssing, jf. jernbaneinfrastrukturforskriften § 3-8. // 
 + 
 +//​Innkjørhovedsignal finner man også på stasjoner med enkelt sikringsanlegg. Enkelt sikringsanlegg er ikke omtalt i regelverket,​ men i særbestemmelser i strekningsbeskrivelsen for de to gjenværende stasjonene det gjelder; Haltdalen og Gjøvik. Et enkelt sikringsanlegg har ikke togdeteksjon i togsporene og har håndstilte sporveksler med kontrollås. Et enkelt sikringsanlegg har ikke utkjørhovedsignal.//​ 
 + 
 +//På en stasjon med fullstendig sikringsanlegg og togdeteksjon i alle togspor sikres innkjørtogveien automatisk i anlegget ​før det kan vises kjørsignal. Det er også stasjoner med sikringsanlegg der det ikke er togdeteksjon i alle togspor og håndstilte sporveksler der innkjørtogveien helt eller delvis sikres manuelt av sporskifter/​togekspeditør.//​
  
 ++++ ++++
  
-[[tjn:​kapittel_8#​innkjorhovedsignal| TJN 8.10 , Innkjørhovedsignal]]+