Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:indre_hovedsignal [2018/11/28 13:36]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:indre_hovedsignal [2018/12/11 11:28] (nåværende versjon)
mette_ryghseter
Linje 9: Linje 9:
 | Et grønt fast lys \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_3.jpeg}} ​                         | \\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet» ​ | Toget kan kjøre videre på stasjonen med redusert\\ hastighet over sporvekslene\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.  | | Et grønt fast lys \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_3.jpeg}} ​                         | \\ Signal 21 \\ «Kjør med redusert hastighet» ​ | Toget kan kjøre videre på stasjonen med redusert\\ hastighet over sporvekslene\\ i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.  |
 | To grønne faste lys \\ på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_4.jpeg}} ​ | \\ Signal 22 \\ «Kjør» ​                        | Toget kan kjøre videre på stasjonen\\ med største tillatte hastighet. ​                                                      | | To grønne faste lys \\ på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_4.jpeg}} ​ | \\ Signal 22 \\ «Kjør» ​                        | Toget kan kjøre videre på stasjonen\\ med største tillatte hastighet. ​                                                      |
 +
 +[[tjn:​Kapittel_8#​indre_hovedsignal|(TJN 8.12 Indre hovedsignal)]]
  
 ++++ ++++
Linje 18: Linje 20:
 ++++ ++++
  
-[[tjn:​Kapittel_8#​indre_hovedsignal|TJN 8.12 Indre hovedsignal]]+