Indre hovedsignal

Stasjon med sikringsanlegg kan ha indre hovedsignaler. Indre hovedsignaler er plassert mellom innkjørhovedsignal og utkjørhovedsignal.

Indre hovedsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt». Indre hovedsignal i innkjørtogvei er merket med to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlig bare fra forsiden.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_1.jpeg

Signal 20B 
«Stopp»

Stopp foran signalet.
Et grønt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_3.jpeg

Signal 21 
«Kjør med redusert hastighet»
Toget kan kjøre videre på stasjonen med redusert
hastighet over sporvekslene
i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
To grønne faste lys 
på loddrett linje. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_4.jpeg

Signal 22 
«Kjør»
Toget kan kjøre videre på stasjonen
med største tillatte hastighet.

(TJN 8.12 Indre hovedsignal)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.