Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:fast_lyssignalanlegg_for_skifting [2018/12/11 11:19]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:fast_lyssignalanlegg_for_skifting [2018/12/13 13:32] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 1: Linje 1:
 ==== Fast lyssignalanlegg for skifting ==== ==== Fast lyssignalanlegg for skifting ====
  
-1. Signal fra fast lyssignalanlegg gis av personell som deltar i skiftingen.+Signal fra fast lyssignalanlegg gis av personell som deltar i skiftingen. 
  
-2. 
 ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning| ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning|
 | Tre korte lysblink. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_54.jpeg}}|\\ Signal 48A \\ «Stopp»|\\ Skift skal stoppe.                                                                     | | Tre korte lysblink. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_54.jpeg}}|\\ Signal 48A \\ «Stopp»|\\ Skift skal stoppe.                                                                     |