Fast lyssignalanlegg for skifting

Signal fra fast lyssignalanlegg gis av personell som deltar i skiftingen.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Tre korte lysblink. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_54.jpeg

Signal 48A 
«Stopp»

Skift skal stoppe.                                                                     
Et langt lysblink. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_54.jpeg

Signal 49A 
«Kjør fram»

Trekkraftkjøretøy skal trekke skiftet.
To korte lysblink. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_54.jpeg

Signal 50A 
«Bakk»

Trekkraftkjøretøy skal skyve skiftet.

(TJN 8.33 Fast lyssignalanlegg for skifting)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.