Enkelt innkjørsignal

Enkelt innkjørsignal er plassert minst 200 meter utenfor ytterste sporveksel på stasjoner med forenklet sikringsanlegg.

Enkelt innkjørsignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.

Enkelt innkjørsignal er slukket på ubetjent stasjon.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_18.jpeg

Signal 20B 
«Stopp»
Stopp minst 20 meter foran signalet,
eventuelt foran orienteringsstolpen.
Et grønt fast lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_19.jpeg

Signal 21 
«Kjør med redusert hastighet»
Toget kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet
i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.

(TJN 8.16 Enkelt innkjørsignal)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.