Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:bru-_og_frostportsignal [2018/12/11 11:28]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:bru-_og_frostportsignal [2018/12/13 13:26] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 1: Linje 1:
 ==== Bru- og frostportsignal ==== ==== Bru- og frostportsignal ====
  
-1. Bru- og frostportsignaler som er plassert foran bevegelige bruer og foran frostporter,​ er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».+Bru- og frostportsignaler som er plassert foran bevegelige bruer og foran frostporter,​ er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt». 
  
-2. 
 ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning| ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning|
 | To røde blinkende lys på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_52.jpeg}}|\\ Signal 20C \\ «Stopp»|\\ Tog og skift skal stoppe foran signalet.| | To røde blinkende lys på loddrett linje. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_52.jpeg}}|\\ Signal 20C \\ «Stopp»|\\ Tog og skift skal stoppe foran signalet.|