Bru- og frostportsignal

Bru- og frostportsignaler som er plassert foran bevegelige bruer og foran frostporter, er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt».

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
To røde blinkende lys på loddrett linje. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_52.jpeg

Signal 20C 
«Stopp»

Tog og skift skal stoppe foran signalet.
Et hvitt blinkende lys. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_51.jpeg
Signal 56D 
«Klar linje»

Tog og skift kan passere signalet og kjører over bevegelig bru eller forbi åpen frostport.

(TJN 8.31 Bru- og frostportsignal)

Kommentarer:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.