Blokksignal

Blokksignal er hovedsignalet ved en blokkpost og er skillet mellom to blokkstrekninger på strekning med fjernstyring.

Blokksignal er merket med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.

På enkeltsporet strekning tennes blokksignalene når kjøreretning innstilles. På dobbeltsporet strekning er blokksignalene bare tent i kjøreretningen når kjøreretning innstilles.

Signal Signalnummer og signalnavn Signalbetydning
Et rødt blinkende lys 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_0.jpeg

Signal 20A 
«Stopp»

Stopp minst 20 meter foran signalet, eventuelt foran orienteringsstolpen. 
To grønne faste lys 
på loddrett linje. 
Eksempel: 
kapittel8_signaler_image_4.jpeg

Signal 22 
«Kjør»

Toget kan kjøre inn på neste blokkstrekning med største tillatte hastighet.

(TJN 8.13 Blokksignal)

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.