Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler:lyssignaler:avvikende_hastighet [2018/12/11 10:59]
mette_ryghseter
signaler:lyssignaler:avvikende_hastighet [2018/12/13 13:26] (nåværende versjon)
oyvind_bottilsrud
Linje 1: Linje 1:
 ==== Avvikende hastighet ==== ==== Avvikende hastighet ====
  
-1. Signal 68E «Avvikende hastighet» er plassert der hastigheten over avvikende sporveksler er en annen enn 40 km/t. Dette gjelder likevel ikke der det er satt opp signal 68C «Avvikende hastighet». På enkelte stasjoner på strekning med F-ATC vises avvikende hastighet kun i førerpanelet. ​+Signal 68E «Avvikende hastighet» er plassert der hastigheten over avvikende sporveksler er en annen enn 40 km/t. Dette gjelder likevel ikke der det er satt opp signal 68C «Avvikende hastighet». På enkelte stasjoner på strekning med F-ATC vises avvikende hastighet kun i førerpanelet.  
 + 
 +Ved hastighetsnedsettelse er signalet plassert slik at hastighetsnedsettelsen kan gjennomføres der den gjelder fra.
  
-2. Ved hastighetsnedsettelse er signalet plassert slik at hastighetsnedsettelsen kan gjennomføres der den gjelder fra. 
  
-3. 
 ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning| ^Signal ^Signalnummer og signalnavn ^Signalbetydning|
 | Lysende hvitt tall på mørk bunn. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_35.jpeg}}|\\ Signal 68E \\ «Avvikende hastighet»|\\ Hastigheten over første avvikende sporveksel eller sporvekselgruppe kan økes eller må reduseres til det som er angitt på signalet. \\ \\ Stort 5 tall betyr 50 km/t, stort 6 tall 60 km/t osv.| | Lysende hvitt tall på mørk bunn. \\ Eksempel:​ \\ {{kapittel_8:​kapittel8_signaler_image_35.jpeg}}|\\ Signal 68E \\ «Avvikende hastighet»|\\ Hastigheten over første avvikende sporveksel eller sporvekselgruppe kan økes eller må reduseres til det som er angitt på signalet. \\ \\ Stort 5 tall betyr 50 km/t, stort 6 tall 60 km/t osv.|
  
 [[tjn:​Kapittel_8#​avvikende_hastighet|(TJN 8.24 Avvikendehastighet)]] [[tjn:​Kapittel_8#​avvikende_hastighet|(TJN 8.24 Avvikendehastighet)]]