Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler [2020/02/18 09:28]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
signaler [2020/07/27 11:58] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 11: Linje 11:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Signaler:Generelt'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Signaler:Generelt'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Generelt</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Generelt</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 17: Linje 17:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Lyssignaler'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Lyssignaler'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Lyssignaler</span><br><br>    <span style="font-size:16px;">Lyssignaler</span><br><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">  </span> 
Linje 23: Linje 23:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Signalskilt,_opplysningsskilt_og_orienteringsstolper'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Signalskilt,_opplysningsskilt_og_orienteringsstolper'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Skilt og stolper</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Skilt og stolper</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 29: Linje 29:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Håndsignal_og_bruk_av_radiokommunikasjon'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Håndsignal_og_bruk_av_radiokommunikasjon'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Håndsignal og kommunikasjon</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Håndsignal og kommunikasjon</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 35: Linje 35:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Signaler_fra_tog'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Signaler_fra_tog'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Signaler fra tog</span><br><br>     <span style="font-size:16px;">Signaler fra tog</span><br><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>
Linje 41: Linje 41:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Strekning_med_ERTMS'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Strekning_med_ERTMS'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style=" font-size:16px;">Strekning med ERTMS</span><br><br>     <span style=" font-size:16px;">Strekning med ERTMS</span><br><br>
     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>     <span style=" font-size:12px; color:black;text-transform: none"> </span>