Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
signaler [2019/07/05 08:43]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
signaler [2020/02/18 09:28] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 11: Linje 11:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Signaler:​Generelt'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Signaler:​Generelt'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Generelt</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Generelt</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 17: Linje 17:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Lyssignaler'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Lyssignaler'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Lyssignaler</​span><​br><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Lyssignaler</​span><​br><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"> ​ </​span> ​
Linje 23: Linje 23:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Signalskilt,​_opplysningsskilt_og_orienteringsstolper'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Signalskilt,​_opplysningsskilt_og_orienteringsstolper'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Skilt og stolper</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Skilt og stolper</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 29: Linje 29:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Håndsignal_og_bruk_av_radiokommunikasjon'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Håndsignal_og_bruk_av_radiokommunikasjon'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Håndsignal og kommunikasjon</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Håndsignal og kommunikasjon</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 35: Linje 35:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Signaler_fra_tog'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Signaler_fra_tog'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Signaler fra tog</​span><​br><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Signaler fra tog</​span><​br><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​
Linje 41: Linje 41:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Strekning_med_ERTMS'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Strekning_med_ERTMS'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Strekning med ERTMS</​span><​br><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​ </​span>​