Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
sidebar [2020/03/02 08:59]
torgeir.blesvik@banenor.no
sidebar [2020/03/02 10:31] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 25: Linje 25:
 [[{|width: 85%; font-size: 1.1em;​color:​ #​1e285a;​border-radius:​ 2px;​font-weight:​bold;​}?​id=trafikkområder:​øst|Øst]] \\ [[{|width: 85%; font-size: 1.1em;​color:​ #​1e285a;​border-radius:​ 2px;​font-weight:​bold;​}?​id=trafikkområder:​øst|Øst]] \\
  
-For brukere av denne portalen: {{FEEDBACK}}.+For brukere av portalen:\\ {{FEEDBACK}}.\\