Endringsoversikt

Kryssingsinstrukser

Togleder skal sørge for at enhver kryssing foretas på en sikker og hensiktsmessig måte. På stasjoner med særlige forhold, er det utarbeidet kryssingsinstrukser.

Togleder skal i størst mulig grad sikre at kryssingen skjer etter veiledningene, men en kryssingsinstruks kan fravikes uten å fylle ut formular når veiledende praksis ikke er hensiktsmessig. Når en kryssingsinstruks fravikes, forutsettes det at sikkerheten til de reisende ivaretas ved at togleder vurderer:

  • valg av spor
  • behov for samarbeid med fører/ombordpersonale
  • informasjonsbehov for fører
  • informasjonsbehov for publikum

Vær særlig oppmerksom ved feil på kundeinformasjonssystemet.

Ved systemfeil som medfører manglende kundeinformasjon skal togleder opprette kunngjøring «Varsel om feil på kundeinformasjonssystemet» når dette er mulig og i størst mulig grad unngå endring av kryssing på stasjoner med kryssing i plan.

A - G:

H - L:

M - R:

S - Å:

Fotograf; Anne Mette Storvik

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.