Kryssingsinstrukser

Hensikten med kryssingsinstruksene er å tilrettelegge for en sikker og punktlig kryssing ved stasjonen gjennom en enhetlig håndtering av kryssinger.

Togleder skal sørge for at kryssingen foretas på en sikker og hensiktsmessig måte gjennom:

  • valg av spor
  • å gi nødvendig informasjon til publikum
  • å gi nødvendig informasjon til fører

Instruksene omfatter kun kryssinger på fjernstyrte stasjoner med tog som har passasjerutveksling.

Togleder skal i størst mulig grad sikre at kryssingen skjer etter veiledningene. Det kan oppstå avvikssituasjoner hvor veiledende praksis ikke er hensiktsmessig.

Kryssingen kan da utføres på en annen måte, forutsatt at sikkerheten til de reisende ivaretas på en like god eller bedre måte, samt at informasjon til publikum prioriteres.

A - G:

H - L:

M - R:

S - Å:

Fotograf; Anne Mette Storvik

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.