Endringsoversikt

Aksjonskort

Trafikk Øst
Nytt aksjonskort for Ski stasjon - 10 L - gyldig fra 10.august 2020

Aksjonskort pr. trafikkområde og godstog

Aksjonskortene er en forutbestemt plan for trafikkavvikling når hele eller deler av en banestrekning har redusert kapasitet.

Aksjonskort for godstog, bruk av beredskapsterminaler

Trafikk Øst

Trafikk Sør/Vest

Trafikk Nord

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.