Nyheter

22.09.2020 Kunde og trafikk

Sjekklistene for togleder og togekspeditør er oppdatert digitalt i ORV etter endringene i kap. 10 Arbeid i spor 18. september 2020. Strukturen på sjekklistene for togekspeditørene er tilpasset arbeidshverdagen for de operative og er nå mer brukervennlig.

Sjekklistene i papirformat vil sendes ut til stasjonene og trafikkstyringssentralene når de foreligger. Inntil videre kan sjekklistene skrives ut fra ORV - lenke under Sjekklistene.


22.09.2020 Kunde og trafikk

Toglederområde Sør-Vest og toglederområde Drammen

Indikering på frakobling (tynne spor og noen steder gule rammer) for Vicos er tatt ut av bruk jmfr. TS 029-2020 som gjelder fra 28. september 2020.

Planlagt idriftsettelse av oppdatert indikering på frakobling er 15. desember 2020.


18.09.2020 Kunde og trafikk

Det er foretatt endringer i kapittel 10 Arbeid i spor jmfr. TS 028-2020 Fra samme dag oppdateres veilederen for Arbeid i spor.


11.09.2020 Trafikk Nord

Nødfrakobling ute av bruk på strekningen Fåberg - Trondheim jmfr. TS 027-2020


27.08.2020 Kunde og trafikk

Ny tekst i punkt 8 i Håndtering ved feil på togradioinfrastrukturen jmfr. TS-sirkulære 025-2020.


Les flere meldinger her

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.