Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
reservelosning:reservelosning_fido [2019/11/20 12:52]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Oppdatert reserveløsning FIDO med lenker
reservelosning:reservelosning_fido [2019/11/20 13:07] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Språklig redigering
Linje 5: Linje 5:
  
 ===== Togleders gjøremål; ===== ===== Togleders gjøremål; =====
 +
 +__Tog underveis;​__
 +
 +  * **Kjøres**
 +
 +__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:​__
 +
 +    * Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget)
 +
 +**Gjøremål**
  
   * Togleder må finne fram  [[ \\oslfil011\OTI\Prod\FIDO\Togleder|Infrastrukturrapport for strekningen]]   * Togleder må finne fram  [[ \\oslfil011\OTI\Prod\FIDO\Togleder|Infrastrukturrapport for strekningen]]
Linje 11: Linje 21:
   * Opprett dialog med toget.   * Opprett dialog med toget.
   *  Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.   *  Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.
- 
-__Tog underveis;​__ 
- 
-  * **Kjøres** 
- 
-__«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;​__ 
  
 Dette kontrolleres på følgende måte; Dette kontrolleres på følgende måte;
Linje 24: Linje 28:
   * Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A» : [[https://​orv.banenor.no/​orv/​lib/​exe/​fetch.php?​media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]   * Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A» : [[https://​orv.banenor.no/​orv/​lib/​exe/​fetch.php?​media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]
    
-__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:​__ 
- 
-    * Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
  
 ==== Arbeid i spor ==== ==== Arbeid i spor ====
Linje 78: Linje 79:
   * Klikk på aktuell dato \\   * Klikk på aktuell dato \\
   * Klikk på aktuell banestrekning(er)\\   * Klikk på aktuell banestrekning(er)\\
-  
   * Ring/ kontakt togleder på aktuell strekning   * Ring/ kontakt togleder på aktuell strekning
   * Avstem mot togleders graf om hvilke endringer som har skjedd i driftsdøgnet\\   * Avstem mot togleders graf om hvilke endringer som har skjedd i driftsdøgnet\\
Linje 94: Linje 94:
   * Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»: [[https://​orv.banenor.no/​orv/​lib/​exe/​fetch.php?​media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]   * Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»: [[https://​orv.banenor.no/​orv/​lib/​exe/​fetch.php?​media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]
  
-__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:​__ 
  
-  * Togekspeditør kontakter togleder og  for å få bekreftelse på at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
  
-__Dette kontrolleres på følgende måte__ 
- 
-  * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt) 
-  * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer 
-  * Txp skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO «formular 8A» 
  
 ==== Arbeid i spor ==== ==== Arbeid i spor ====