Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

reservelosning:reservelosning_fido [2019/09/11 12:00]
marianne.blikken@banenor.no opprettet
reservelosning:reservelosning_fido [2019/09/19 07:39] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Lagt inn lenke til infrastrukturrapport på strekningen
Linje 6: Linje 6:
 ===== Togleders gjøremål; ===== ===== Togleders gjøremål; =====
  
-  * Togleder må finne fram Infrastrukturrapport for strekningen+  * Togleder må finne fram  [[ \\oslfil011\OTI\Prod\FIDO\Togleder|Infrastrukturrapport for strekningen]]
   * Klikk på aktuell dato.   * Klikk på aktuell dato.
   * Klikk på aktuell banestrekning(er).   * Klikk på aktuell banestrekning(er).