Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
reservelosning:reservelosning_fido [2019/09/19 07:39]
marianne.blikken@banenor.no Lagt inn lenke til infrastrukturrapport på strekningen
reservelosning:reservelosning_fido [2020/02/25 14:06]
torgeir.blesvik@banenor.no [Disponering for arbeidstog]
Linje 5: Linje 5:
  
 ===== Togleders gjøremål; ===== ===== Togleders gjøremål; =====
- 
-  * Togleder må finne fram  [[ \\oslfil011\OTI\Prod\FIDO\Togleder|Infrastrukturrapport for strekningen]] 
-  * Klikk på aktuell dato. 
-  * Klikk på aktuell banestrekning(er). 
-  * Opprett dialog med toget. 
-  *  Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning. 
  
 __Tog underveis;__ __Tog underveis;__
Linje 16: Linje 10:
   * **Kjøres**   * **Kjøres**
  
-__«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;__+__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:__ 
 + 
 +    * Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
 + 
 +**Gjøremål** 
 + 
 +  * Togleder må finne fram  [[ \\common\oti\Data\FIDO_Reserve\togleder|Infrastrukturrapport for strekningen]] 
 +  * Klikk på aktuell dato. 
 +  * Klikk på aktuell banestrekning(er). 
 +  * Opprett dialog med toget. 
 +  *  Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.
  
 Dette kontrolleres på følgende måte; Dette kontrolleres på følgende måte;
Linje 22: Linje 26:
   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)
   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer
-  * Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»+  * Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A» : [[https://orv.banenor.no/orv/lib/exe/fetch.php?media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]
    
-__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:__ 
- 
-  * Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
  
 ==== Arbeid i spor ==== ==== Arbeid i spor ====
Linje 34: Linje 35:
 __Arbeid i spor som ønskes iverksatt;__ __Arbeid i spor som ønskes iverksatt;__
  
-  - Finn frem Kunngjøring for arbeid i spor+  - Finn frem Kunngjøring for arbeid i spor; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\JBV|Kunngjøring for arbeid i spor]] 
   - Klikk på aktuell dato   - Klikk på aktuell dato
   - Klikk på aktuelt toglederområde og finn kunngjøringen   - Klikk på aktuelt toglederområde og finn kunngjøringen
Linje 45: Linje 46:
 ==== Disponering for arbeidstog ==== ==== Disponering for arbeidstog ====
  
-  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for arbeidstog+  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for arbeidstog; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\Bane_NOR_SF|Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog]] 
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
   * Klikk på aktuell tognummer serie   * Klikk på aktuell tognummer serie
   * Klikk på aktuelt tognummer   * Klikk på aktuelt tognummer
-  * Ved behov for å se ruter for kjørende tog:+ 
 +Ved behov for å se ruter for kjørende tog: [[ \\common\oti\Data\FIDO_Reserve|Rute for tog]] 
   * Klikk på aktuelt selskap   * Klikk på aktuelt selskap
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
Linje 62: Linje 65:
  
 __«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;__ __«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;__
 +\\
 +  * TXP må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldene kunngjøringer er foretakskvittert. \\
 +Dette gjøres via togleder. per dags dato gjelder dette kun Flytoget. \\
 +
 +**Gjøremål** \\
 +  * Txp må finne fram aktuell [[ \\oslfil011\OTI\Prod|graf]] \\
 +  * Klikk på aktuelt toglederområde \\
 +  * Klikk på togledergrafer \\
 +  * Klikk på aktuelt år \\
 +  * Klikk på aktuell dato \\
 +  * Klikk på aktuell banestrekning(er)\\
 +  * Txp må finne fram [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\togleder|Infrastrukturrapport for strekning]]  \\
 +  * Klikk på aktuell dato \\
 +  * Klikk på aktuell banestrekning(er)\\
 +  * Ring/ kontakt togleder på aktuell strekning
 +  * Avstem mot togleders graf om hvilke endringer som har skjedd i driftsdøgnet\\
 +  * Infrastrukturrapport for din stasjon/strekning kontrolleres\\
 +  * Opprett dialog med toget\\
 +  * Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning. \\
 + 
 +
 +
  
 Dette kontrolleres på følgende måte; Dette kontrolleres på følgende måte;
Linje 67: Linje 92:
   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)
   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer
-  * Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»+  * Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»: [[https://orv.banenor.no/orv/lib/exe/fetch.php?media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]
  
-__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:__ 
  
-  * Togekspeditør kontakter togleder og  for å få bekreftelse på at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
  
-__Dette kontrolleres på følgende måte__ 
- 
-  * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt) 
-  * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer 
-  * Txp skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO «formular 8A» 
  
 ==== Arbeid i spor ==== ==== Arbeid i spor ====
Linje 85: Linje 103:
 Arbeid i spor som ønskes iverksatt: Arbeid i spor som ønskes iverksatt:
  
-  * Finn frem kunngjøringer for arbeid i spor+  * Finn frem kunngjøringer for arbeid i spor; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\JBV|kunngjøringer for arbeid i spor]]
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
   * Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen   * Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen
Linje 96: Linje 114:
 ==== Disponering for arbeidstog ==== ==== Disponering for arbeidstog ====
  
-  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog;+  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\Bane_NOR_SF|disponering for kjøring av arbeidstog]]
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
   * Klikk på aktuelle tognummer serie   * Klikk på aktuelle tognummer serie
   * Klikk på aktuelt tognummer   * Klikk på aktuelt tognummer
  
-Ved behov for å se ruter for kjørende tog:+Ved behov for å se ruter for kjørende tog: [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve|Rute for tog]]
  
   * Klikk på aktuelt selskap   * Klikk på aktuelt selskap