Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
reservelosning:reservelosning_fido [2019/09/11 12:00]
marianne.blikken@banenor.no opprettet
reservelosning:reservelosning_fido [2020/02/25 14:06]
torgeir.blesvik@banenor.no [Disponering for arbeidstog]
Linje 5: Linje 5:
  
 ===== Togleders gjøremål; ===== ===== Togleders gjøremål; =====
- 
-  * Togleder må finne fram Infrastrukturrapport for strekningen 
-  * Klikk på aktuell dato. 
-  * Klikk på aktuell banestrekning(er). 
-  * Opprett dialog med toget. 
-  *  Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning. 
  
 __Tog underveis;__ __Tog underveis;__
Linje 16: Linje 10:
   * **Kjøres**   * **Kjøres**
  
-__«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;__+__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:__ 
 + 
 +    * Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
 + 
 +**Gjøremål** 
 + 
 +  * Togleder må finne fram  [[ \\common\oti\Data\FIDO_Reserve\togleder|Infrastrukturrapport for strekningen]] 
 +  * Klikk på aktuell dato. 
 +  * Klikk på aktuell banestrekning(er). 
 +  * Opprett dialog med toget. 
 +  *  Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.
  
 Dette kontrolleres på følgende måte; Dette kontrolleres på følgende måte;
Linje 22: Linje 26:
   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)
   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer
-  * Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»+  * Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A» : [[https://orv.banenor.no/orv/lib/exe/fetch.php?media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]
    
-__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:__ 
- 
-  * Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
  
 ==== Arbeid i spor ==== ==== Arbeid i spor ====
Linje 34: Linje 35:
 __Arbeid i spor som ønskes iverksatt;__ __Arbeid i spor som ønskes iverksatt;__
  
-  - Finn frem Kunngjøring for arbeid i spor+  - Finn frem Kunngjøring for arbeid i spor; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\JBV|Kunngjøring for arbeid i spor]] 
   - Klikk på aktuell dato   - Klikk på aktuell dato
   - Klikk på aktuelt toglederområde og finn kunngjøringen   - Klikk på aktuelt toglederområde og finn kunngjøringen
Linje 45: Linje 46:
 ==== Disponering for arbeidstog ==== ==== Disponering for arbeidstog ====
  
-  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for arbeidstog+  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for arbeidstog; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\Bane_NOR_SF|Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog]] 
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
   * Klikk på aktuell tognummer serie   * Klikk på aktuell tognummer serie
   * Klikk på aktuelt tognummer   * Klikk på aktuelt tognummer
-  * Ved behov for å se ruter for kjørende tog:+ 
 +Ved behov for å se ruter for kjørende tog: [[ \\common\oti\Data\FIDO_Reserve|Rute for tog]] 
   * Klikk på aktuelt selskap   * Klikk på aktuelt selskap
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
Linje 62: Linje 65:
  
 __«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;__ __«Tog med oppstart» kan kjøres -  forutsetning;__
 +\\
 +  * TXP må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldene kunngjøringer er foretakskvittert. \\
 +Dette gjøres via togleder. per dags dato gjelder dette kun Flytoget. \\
 +
 +**Gjøremål** \\
 +  * Txp må finne fram aktuell [[ \\oslfil011\OTI\Prod|graf]] \\
 +  * Klikk på aktuelt toglederområde \\
 +  * Klikk på togledergrafer \\
 +  * Klikk på aktuelt år \\
 +  * Klikk på aktuell dato \\
 +  * Klikk på aktuell banestrekning(er)\\
 +  * Txp må finne fram [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\togleder|Infrastrukturrapport for strekning]]  \\
 +  * Klikk på aktuell dato \\
 +  * Klikk på aktuell banestrekning(er)\\
 +  * Ring/ kontakt togleder på aktuell strekning
 +  * Avstem mot togleders graf om hvilke endringer som har skjedd i driftsdøgnet\\
 +  * Infrastrukturrapport for din stasjon/strekning kontrolleres\\
 +  * Opprett dialog med toget\\
 +  * Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning. \\
 + 
 +
 +
  
 Dette kontrolleres på følgende måte; Dette kontrolleres på følgende måte;
Linje 67: Linje 92:
   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)   * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)
   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer   * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer
-  * Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»+  * Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»: [[https://orv.banenor.no/orv/lib/exe/fetch.php?media=8a.pdf|Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO]]
  
-__«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:__ 
  
-  * Togekspeditør kontakter togleder og  for å få bekreftelse på at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget) 
  
-__Dette kontrolleres på følgende måte__ 
- 
-  * Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt) 
-  * Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer 
-  * Txp skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO «formular 8A» 
  
 ==== Arbeid i spor ==== ==== Arbeid i spor ====
Linje 85: Linje 103:
 Arbeid i spor som ønskes iverksatt: Arbeid i spor som ønskes iverksatt:
  
-  * Finn frem kunngjøringer for arbeid i spor+  * Finn frem kunngjøringer for arbeid i spor; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\JBV|kunngjøringer for arbeid i spor]]
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
   * Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen   * Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen
Linje 96: Linje 114:
 ==== Disponering for arbeidstog ==== ==== Disponering for arbeidstog ====
  
-  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog;+  * Finn frem Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog; [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve\Bane_NOR_SF|disponering for kjøring av arbeidstog]]
   * Klikk på aktuell dato   * Klikk på aktuell dato
   * Klikk på aktuelle tognummer serie   * Klikk på aktuelle tognummer serie
   * Klikk på aktuelt tognummer   * Klikk på aktuelt tognummer
  
-Ved behov for å se ruter for kjørende tog:+Ved behov for å se ruter for kjørende tog: [[\\common\oti\Data\FIDO_Reserve|Rute for tog]]
  
   * Klikk på aktuelt selskap   * Klikk på aktuelt selskap