Reserveløsning FIDO

(NB: Lenker til filområdet til FIDO fungerer bare i nettleser «Internet Explorer/Edge« og innenfor Bane NORs nettverk).

Togleders gjøremål;

Tog underveis;

 • Kjøres

«Tog med foretakskvittering» kan kjøres – forutsetning:

 • Togleder må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldende kunngjøringer er foretakskvittert (per dags dato gjelder dette kun flytoget)

Gjøremål

 • Togleder må finne fram Infrastrukturrapport for strekningen
 • Klikk på aktuell dato.
 • Klikk på aktuell banestrekning(er).
 • Opprett dialog med toget.
 • Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.

Dette kontrolleres på følgende måte;

 • Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)
 • Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer
 • Toglederen skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A» : Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO

Arbeid i spor

Iverksatt arbeid fortsetter

Arbeid i spor som ønskes iverksatt;

 1. Finn frem Kunngjøring for arbeid i spor; Kunngjøring for arbeid i spor
 2. Klikk på aktuell dato
 3. Klikk på aktuelt toglederområde og finn kunngjøringen
 4. Dialog mellom togleder/txp og Hovedsikkerhetsvakt opprettes
 5. Togleder sjekker at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning
 6. Togleder/txp fordeler kunngjøringen til Hovedsikkerhetsvakt
 7. Togleder skal notere kunngjøringsnummer, hovedsikkerhetsvaktens navn og egen signatur på eget skjema
 8. Arbeid i spor tillates når togleder har oversikt over kunngjøringene for toggangen og arbeid i spor

Disponering for arbeidstog

Ved behov for å se ruter for kjørende tog: Rute for tog

 • Klikk på aktuelt selskap
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell tognummerserie
 • Klikk på aktuelt tog

Togekspeditørs gjøremål

Tog underveis;

 • Kjøres

«Tog med oppstart» kan kjøres - forutsetning;

 • TXP må få bekreftelse av operativ ledelse i foretaket at alle gjeldene kunngjøringer er foretakskvittert.

Dette gjøres via togleder. per dags dato gjelder dette kun Flytoget.

Gjøremål

 • Txp må finne fram aktuell graf
 • Klikk på aktuelt toglederområde
 • Klikk på togledergrafer
 • Klikk på aktuelt år
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell banestrekning(er)
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell banestrekning(er)
 • Ring/ kontakt togleder på aktuell strekning
 • Avstem mot togleders graf om hvilke endringer som har skjedd i driftsdøgnet
 • Infrastrukturrapport for din stasjon/strekning kontrolleres
 • Opprett dialog med toget
 • Sjekk at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning.

Dette kontrolleres på følgende måte;

 • Når er rapport oppdatert? (skal ha samme dato og klokkeslett – rundt midnatt)
 • Hvis ikke samsvar fordeler togleder manglende kunngjøringer
 • Togekspeditøren skal notere tognummer, førerens navn og egen signatur på eget Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO, «formular 8A»: Kvitteringsskjema for togleder og txp ved manglede tilgang til FIDO

Arbeid i spor

Iverksatt arbeid fortsetter

Arbeid i spor som ønskes iverksatt:

 • Finn frem kunngjøringer for arbeid i spor; kunngjøringer for arbeid i spor
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuelt toglederområdet og finn kunngjøringen
 • Dialog mellom togleder/txp og Hovedsikkerhetsvakt opprettes
 • Txp sjekker at det er samsvar mellom alle berørte parters reserveløsning
 • Txp fordeler kunngjøringen til Hovedsikkerhetsvakt
 • Txp skal notere kunngjøringsnummer, hovedsikkerhetsvaktens navn og egen signatur på eget skjema
 • Arbeid i spor tillates når togleder/TXP har oversikt over kunngjøringene for toggangen og arbeid i spor

Disponering for arbeidstog

 • Finn frem Kunngjøringer for disponering for kjøring av arbeidstog; disponering for kjøring av arbeidstog
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuelle tognummer serie
 • Klikk på aktuelt tognummer

Ved behov for å se ruter for kjørende tog: Rute for tog

 • Klikk på aktuelt selskap
 • Klikk på aktuell dato
 • Klikk på aktuell tognummerserie
 • Klikk på aktuelt tog

Informasjon

FIDO (Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer) er Bane NORs distribusjonssystem for informasjon vedrørende togframføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Distribusjonsverktøy gir en automatisert og målrettet elektronisk utsendelse av informasjon til den det gjelder, i stedet for manuell distribusjon av papirer og dokumenter.

Systemet baserer seg på en web-applikasjon som gjør at informasjon kan mottas både på PC og nettbrett. Jernbaneforetak kan også motta data direkte og implementere disse i sine egne systemer, samt skrive ut informasjon, dersom det er ønskelig

Lenker:

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.