Nyhetsarkiv

DatoNyhet
10.08.2020 Arkivert
Retningslinjer for samhandling og muntlig kommunikasjon for alle roller i og mellom trafikkstyringssentraler ligger under informasjonssiden om Kommunikasjon. Bakgrunnen for de nye retningslinjene er tilløp til uønskede hendelser der det har vært mangelfull kommunikasjon mellom de ulike rollene i trafikkstyringssentralene
25.05.2020 Arkivert
Anbefalt praksis for å gjennomføre kryssing på en stasjon med enkelt innkjørsignal ligger under Togframføring og Strekning med togmelding.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.